جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

فصلنامه

سردبیر : حسن رضایی
مدیر مسئول : علی عباسی
اعضای هیئت تحریریه:
حسن رضایی
محسن میری
غلامرضا بهروزی لک
علی عباسی
نجف لکزایی
محمد جواد نوروزی
محسن منطقی
کارشناس اجرایی : مصطفی رضایی
ویراستار علمی: حسین حیدری مهذب
تلفن : 025-32133348
ایمیل: un_almostafa@yahoo.com
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - مجتمع امین - بلوک 3- طبقه 4 - دفتر فصلنامه پژوهش های منطقه ای