جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

دو فصلنامه

سردبیر : محمدعلی رضایی اصفهانی
مدیر مسئول : حسین علوی‌مهر
اعضای هیئت تحریریه:
حامد آلگار
محمد‌جواد اسکندرلو‌
مظفر اقبال
محسن الویری
لبیب بیضون
عمان پاکیز
اکرم چودهری
محمدتقی دیاری
محمدعلی رضایی اصفهانی
محمدحسن زمانی
محمدکاظم شاکر
یحیی علوی (کریستین بونو)
حسین علوی‌مهر
محمد فاکر میبدی
قاسم کاکایی
مجید معارف
سیدرضا مؤدب
عبدالجبار ناجی
فتح الله نجارزادگان
کارشناس اجرایی : یدالله رضانژاد امیردهی
ویراستار علمی: عبدالله غلامی
تلفن : 37110251 - 025 و 37734094 ـ 025
ایمیل: science@quran-journal.com
نشانی: قم/ میدان جهاد/مجتمع آموزش عالی امام خمینی/ مدرسه عالی قرآن و حدیث