جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

قرآن و علم

دو فصلنامه

سردبیر : محمدعلی رضایی اصفهانی
مدیر مسئول : سید حمید جزائری
اعضای هیئت تحریریه:
حامد آلگار
مظفر اقبال
عبدالکریم بی‌آزار شیرازی
لبیب بیضون
عمان پاکیز
اکرم چودهری
محمدتقی دیاری
محمدعلی رضایی اصفهانی
محمدکاظم شاکر
یحیی علوی (بوتو)
محمد فاکر میبدی
قاسم کاکایی
مجید معارف
سیدرضا مؤدب
عبدالجبار ناجی
فتح‌الله نجارزادگان
علی همّت بناری
کارشناس اجرایی : نصرالله سلیمانی
ویراستار علمی: عبدالله غلامی
تلفن : 37110251 - 025 و 37734094 ـ 025
ایمیل: science@quran-journal.com
نشانی: قم ـ میدان جهاد ـ مجتمع آموزش عالی امام خمینی ـ مدرسه عالی قرآن و حدیث