بایگانی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

دو فصلنامه

سردبیر : دکتر علی نقی فقیهی
مدیر مسئول : دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی
اعضای هیئت تحریریه:
حمید پارسا نیا
مسعود جان بزرگی
ناصر رفیعی محمدی
محمد علی شمالی
عباسعلی شاملی
محمد مهدی صفورایی پاریزی
علی نقی فقیهی
کارشناس اجرایی : سکینه شفیعی
ویراستار علمی: حسن حیدرزاده
تلفن : 025-37183300
ایمیل: iswf.mags@gmail.com
نشانی: قم، خیابان انقلاب اسلامی، بعد از گلزار شهداء، مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی، معاونت پژوهش