جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

مطالعات فقه تربیتی

دو فصلنامه

اعضای هیئت تحریریه:
• مسعود آذربایجانی
• علیرضا اعرافی
• مسعود جان‌بزرگی
• عباسعلی شاملی
• علی‌نقی فهیمی
• حسن آقا نظری
• علی همت‌بناری
تلفن : 37182503
ایمیل: mojtabajalili@gmail.com
نشانی: قم چهارراه شهدا خیابان حجتیه مجتمع آموزش عالی فقه