جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

پژوهشنامه حقوق

فصلنامه

سردبیر : عبدالبصیر نبی زاده
مدیر مسئول : سید علی موسوی گیزابی
اعضای هیئت تحریریه:
کارشناس اجرایی : محمدنعیم شریفی، عزیزالله شیخ زاده
تلفن : 02532133481
ایمیل: Pajuheshname@Gmail.com
نشانی: ایران، قم، بلوار امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی انجمن علمی - پژوهشی حقوق