جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

AL-BAYYAN

ماهنامه

سردبیر : محمد مکاسا
مدیر مسئول : سعید شمس
اعضای هیئت تحریریه:
کارشناس اجرایی : آدم سبیالا
تلفن : 256414500078+
ایمیل: uganda.aic@gmail.com
نشانی: اوگاندا- کامپالا . بوگولوبی.خیابان لوثولی درایو. پلاک5 ص. پ 26175