جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

نمایه نشریه

تامل

دو فصلنامه

سردبیر : حجت الاسلام محمد جواد پور اسکندری
مدیر مسئول : حجت الاسلام دکتر حمید حسین نژاد محمدآبادی
اعضای هیئت تحریریه:
کارشناس اجرایی : علیرضا عبداللهی سیستانی
ویراستار علمی: علیرضا عبداللهی سیستانی
تلفن : 00985132233227-8
ایمیل: Taammol.mashhad@gmail.com
نشانی: خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان امام خمینی(ره)، امام خمینی14، جنب مسجد حمزه، مدرسه عالی برادران، انجمن علمی مطالعات اسلامی