عکس نشریه

پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی

مدیر اجرایی:

رضا لطفی مغانجوقی

ویراستار علمی :

حجت الاسلام دکتر یوسف زاده

آدرس ایمیل:

en-eslami@miu.ac.ir

------------------------------

تلفن نشریه: 02532133385 و 02532133430

مشاوران علمی: حجج الاسلام آقایان دکتر علی همت بناری ، نصرالله سخاوتی ، دکتر جعفر رحمانی، نعمت الله پناهی و دکتر حسن یوسف زاده

درباره ما

تبیین و نشر معارف دینی در حوزه علوم انسانی و ایجاد زمینه برای اسلامی سازی علوم انسانی ؛ تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در علوم انسانی اسلامی ، تبیین ظرفیت ها و محدودیت های علوم انسانی اسلامی و تبیین مناسبات آن با سایر علوم و ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی بین نخبگان در حوزه علوم انسانی و ارائه راهکارهای تولید علوم انسانی-اسلامی و پاسخگویی به شبهات در زمینه علوم انسانی-اسلامی.