عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

درباره ما

 

اهداف دو فصل‌نامه مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان

1. گسترش مطالعات در زمینه قرآن و مستشرقان.

2. نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند و مسئله‌محور در مورد قرآن و مستشرقان.

3. نقد و بررسی مطالعات قرآنی مستشرقان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتیازات نشریه «قرآن‌‌پژوهی خاورشناسان»

1ـ رتبه علمی ـ ترویجی

براساس مصوبه جلسه مورخ24/12/1389 کمیسیون مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حائز رتبة علمی ـ ترویجی شد.

Isc

این مجله در پایگاه اطلاع‌رسانی استنادی جهان اسلام (ISC) پذیرفته شده و به نشانی Isc.gov.ir قابل مشاهده است.

3ـ شاپا: 5084 ـ 2322

بر اساس مورخه 3/2/1392 از کتابخانه ملی ایران امتیاز شاپا (نشر الکترونیک) دریافت نموده است.

4ـ تارنمای اختصاصی

متن کامل در تارنمای اختصاصی قابل مشاهده و استفاده می‌باشد.

www.quran-journal.com

5ـ سایر تارنماها

همچنین در تارنماهای ذیل قابل مشاهده است.

پایگاه نشریات المصطفی: www.journals.miu.ac.ir

www.noormags.com و www.magiran.com

6ـ ترجمه به زبان اردو

به آدرس: المصطفی پیلیکشنز مرکز الاویس داتا دربار مارکیت لاهور 00924237110651

7ـ کسب مقام دوم مجلات قرآنی نمایشگاه بین المللی قرآن

این مجله در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی‌ قرآن سال 1390ش مقام دوم مجلات قرآنی بخش دانشگاهی نمایشگاه را به خود اختصاص داد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاوران علمی و هیئت داوران:

مهدی رستم‌نژاد (استادیار جامعة‌المصطفیJ العالمیة)، لاله‌ افتخاری‌ (استادیار دانشگاه شاهد)، محمد جعفر علمی (استادیار جامعة‌‌المصطفیJ العالمیه)؛ ابراهیم‌ کلانتری (استادیار دانشگاه الزهراءBسید عبدالکریم‌ حیدری (استادیار جامعة‌ ‌المصطفیJ العالمیه).