عکس نشریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

دکتر بهاءالدین اسکندری

سردبیر:

دکتر محمود مهرآوران

مدیر اجرایی:

احمد فرج اللهی

ویراستار علمی :

دکتر محمود مهرآوران

آدرس ایمیل:

farsimag@ilis.ir

درباره ما

زبان فارسی امروز به عنوان یکی از زبان‌های مؤثر در ارتباط بین ملت‌ها و نیز با پشتوانه‏‌ای غنی از متون دل‏‌انگیز و نامدار ادبی کانون توجه بسیاری از مردم جهان است. این امر ما را بر آن می‏دارد که در جایگاه میراث‏داران این گنج پرسخن و پاسداران این میراث گران‌بها در ترویج و آموزش آن بکوشیم.

 آموزش زبان فارسی بویژه به غیرفارسی‌زبانان، امروزه در کشور ما به امری مهم و مورد توجه نهادهای فرهنگی و آموزشی تبدیل شده است. طبعاً این خدمت فرهنگی با تحقیقات و تلاش‌های اهل علم و صاحبان فن به شکلی بهتر و مؤثرتر می‏تواند صورت بگیرد.

 با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی بویژه به غیرفارسی‌زبانان و علاقه‌‏مندان از ملیت‌های دیگر، جامعه المصطفی العالمیه به عنوان بزرگترین و مؤثرترین نهاد علمی و فرهنگی در آموزش زبان فارسی، مجله‏‌ای تخصصی را با نام «مطالعات آموزش زبان فارسی» و با رویکرد پذیرش مقالات علمی- پژوهشی سامان داده است.