عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

درباره ما

 رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

یکی از مباحث مهم در عرصه قرآن‌پژوهی، مطالعاتی است که با صبغه تطبیقی صورت می‌گیرد.

 منظور از تطبیقی، بررسی همزمان آرا و دیدگاه‌های مذاهب اسلامی به طور مثال در حوزه کلام اسلامی آرای معتزله، اشاعره، زیدیه و شیعه و در حوزه معارف فرعیه مانند حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه می‌باشد.

در عبارت کوتاه‌تر بررسی و تحلیل آرای فریقین (شیعه و سنی) است. با این امر می‌تواند افزون بر آگاهی از نقطه نظرات ارباب مذاهب و وقوف به نقاط ضعف و قوت به میزان مشترکات و مفترقات مذاهب با یکدیگر نیز دست یافت. در نتیجه به جای داوری بر اینکه دیگر مذاهب چقدر با هم مخالفند، جای خود را به چقدر با هم موافقند، می‌دهد.وبه زمینه وحدت فرق اسلامی خواهد افزود. ضمن آنکه مذهب شیعه می‌تواند با این رویکرد ادعاهای خود را در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهد و نیز اثبات نماید که در کنار سخنان دیگران حرفی برای گفتن دارد.

نشریه فوق پیش از این با عنوان «کوثر معارف» با موضوع معارف اسلامی در 23 شماره منتشر شده است؛ لکن با توجه به بحث دریافت رتبه علمی پژوهشی و رویکرد جدید نشریه، از این پس با عنوان «مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث» منتشر خواهد شد. امید است که با راهنمایی‌های همه عزیزان بتوانیم در بالا بردن سطح علمی نشریه گام‌های شایسته‌ای برداریم، ان‌شاءالله.