جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سنجش خاستگاه و نقش طبقات متعدد اجتماعی در جنبش ملی شدن صنعت نفت

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: محمدامیر شیخ نوری ،شیدا صابری ،

کلیدواژگان: طبقات اجتماعی ، جبهه ملی ، مصدق ، استعمار انگلیس ، ملی شدن نفت ،

2

عنوان: ستعمار انگلیس و مقایسه نقش مسلمانان و هندوها در آزادی شبه‌قاره هند

صفحه: 57تا 79

نویسندگان:

کلیدواژگان: شبه‌قاره هند ، استعمار انگلیس ، حزب کنگره ، حزب مسلم‌لیگ ، مسلمانان و هندوها. ،

3

عنوان: کتابخانه¬های مسلمانان در هند؛ از رونق تا افول

صفحه: 179تا 206

نویسندگان: محسن محمدی - مرتضی اشرافی ،

کلیدواژگان: هندوستان, مسلمانان, کتابخانه, گورکانیان, اوده, دکن, استعمار انگلیس ،

4