جستجوی پیشرفته


1

عنوان: کاوش و گروش؛ مطالعه موردی زندگی و آثار مراد ویلفرد هوفمان

صفحه: 61تا 76

نویسندگان: عباس احمدوند ،سعادت غضنفری ،

کلیدواژگان: مراد ویلفرد هوفمان ، اسلام در غرب ، گروِش به اسلام ، مسیحیت ، اسلام‌شناسی ، خاورشناسی. ،

2

عنوان: معرفی انتقادی نقد عقل اسلامی و اسلام‌شناسی تطبیقی محمد ارکون

صفحه: 63تا 86

نویسندگان: محد داوود مدقق ،

کلیدواژگان: ارکون ، نقد عقل اسلامی ، اسلام‌شناسی تطبیقی ، اندیشه‌پذیر ، اندیشه‌ناپذیر ، اندیشه‌ناشده ، خیال ، خیال‌خانه. ،