جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقالة «تأویل از دیدگاه شیعه دوازده امامی»

صفحه: 119تا 148

نویسندگان: اعظم پویازاده ،معصومه آگاهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تأویل ، شیعه ، باطن ، تحریف ، امامت ، ولایت ، تفسیر ،

2
3

عنوان: تحلیلی بر حوادث صدر اسلام * (با بررسی ساختار جمعیتی اصحاب پیامبر اکرم’ از منظر قرآن و تفاسیر فریقین)

صفحه: 43تا 66

نویسندگان: حسین عبد المحمدی ،

کلیدواژگان: اصحاب؛ قرآن؛ پیامبر اکرم’؛ امامت. ،

4

عنوان: جایگاه امامت و ولایت در اندیشه و عمل حضرت زینب

صفحه: 85تا 94

نویسندگان: محسن مطلبی جونقانی ،حبیب زمانی محجوب ،

کلیدواژگان: حضرت زینب ، امام حسین ، ولایت ، امامت ، نهضت عاشورا. ،

5

عنوان: معیار شناسی اصل بودن امامت در واکاوی معیاری اصول دین

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: امداد توران ،داود شیخی زازرانی ،

کلیدواژگان: معیار ، اصول دین ، اصول مذهب ، امامت.. ،

6

عنوان: آیات ولایت در پژوهش‌های فریقین؛ شبهه‌ها و پاسخ‌ها

صفحه: 5تا 25

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،شهید بانو نوری ،بتول ملکی ،

کلیدواژگان: آیات ولایت ، شأن نزول ، سیاق ، احتجاج ، امامت امام علی× ، شهادت ،

7

عنوان: خمس، حق مالی مشترک یا وحدانی * (نقل و نقد قول مشهور)

صفحه: 79تا 102

نویسندگان: اسدالله عبداللهی جمی ،

کلیدواژگان: حق وحدانی ، حق مشترک ، منصب امامت ، حق الأماره ، ذی القربی ، عائلة امام ،

8

عنوان: خمس، حق مالی منصب امامت*

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،اسدالله عبداللهی جمی ،

کلیدواژگان: منصب امامت ، حق وحدانی ، حق الاماره ، حاکم ، خمس ، عائله ،

9

عنوان: درآمدی بر تقسیم و تحلیل روایات سیاسی- اجتماعی امام جواد(ع)

صفحه: 95تا 108

نویسندگان: سیف الله صرامی ،

کلیدواژگان: امام جواد (ع) ، سیره ، سیاست ، جامعه ، روایات ، امامت ،