جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی دیدگاه بلاشر و گلدزیهر پیرامون نگارش قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،محمد صادق حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اسلام9 ، کتابت قرآن ، بلاشر ، گلزیهر ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه رژی بلاشر درباره قرائات قرآن

صفحه: 41تا 58

نویسندگان: مجید معارف ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائات ، مصاحف صحابه ، رسم الخط عثمانی ، احرف سبعه ، قرائات هفتگانه ، ابن مجاهد ، رژی بلاشر. ،

3

عنوان: شکل‌‌گیری علم قرائات از دیدگاه بلاشر

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،محمد مهدی اله‌وردیها ،

کلیدواژگان: قرائات ، بلاشر ، خاورشناسان ، استناد ، علم قرائت ،

4

عنوان: نقد دیدگاه بلاشر در زمینه گسترش قرائات

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،محمد مهدی اله وردی¬ها ،

کلیدواژگان: قرائت ، بلاشر ، خاورشناسان ، اختلاف قرائت ، تحریف ،