جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا *

صفحه: 57تا 82

نویسندگان: سید عباس موسویان ،عبدالله انصاری ،

کلیدواژگان: سیاست اقتصادی ، ابزارهای سیاست پولی ، بانکداری متعارف ، بانکداری بدون ربا ، ماهیت فقهی ، و بازار بورس ،

2

عنوان: راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران *

صفحه: 7تا 34

نویسندگان: حسن آقا نظری ،احمد رضا صفا ،

کلیدواژگان: بازار سرمایه ، بورس ، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ، سهام ، املاک و مستغلات ،