جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مبانی معرفت‌شناختی «شبستری»

صفحه: 25تا 46

نویسندگان: سید محراب‌الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: معرفت ، باور ، صدق ، توجیه ، معرفت دینی ، انسجام ، مطابقت. ،

2

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه دانش احتجاج

صفحه: 119تا 144

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، احتجاج ، منبع شناسی ، گونه شناسی ، توجیه القرائات. ،

3

عنوان: عنصر «توجیه» در نظریه معرفت‌شناسی افلاطون

صفحه: 69تا 82

نویسندگان: عباس احمدی سعدی ،

کلیدواژگان: معرفت راستین ، توجیه ، معرفت‌شناسی ، باور صادق. ،