جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اصل قانونی بودن حقوق جزا

صفحه: 67تا 104

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: اصل قانونی بودن ، جرائم ، مجازات ، قبح عقاب بلا بیان ، اصل اباحه ،

2

عنوان: بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرائم ناموسی(با مطالعه موردی در افغانستان)

صفحه: تا

نویسندگان: سید عبدالبصیر حسینی ،سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: ناموس ، جرائم‌ ناموسی ، تعصب ، غیرت ، رابطه نامشروع ، خشونت علیه زنان. ،

3

عنوان: تقصیر کیفری در فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر قانون افغانستان

صفحه: 51تا 70

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: خطای کیفری ، جرائم غیرعمدی ، بی‌احتیاطی ، اهمال. ،

4

عنوان: واکاوی نگرشی بر جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا و دیگر جرائم در فقه امامیه *

صفحه: 25تا 48

نویسندگان: فتاح فتاحی وانانی ،عباسعلی سلطانی ،

کلیدواژگان: شهادت ، شهادت زوج ، شهادت زوجه ، جرائم ، زنا.÷ ،