1

عنوان: بررسی آرای تفسیری دعوت به حج بر اساس آیه وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج‏*

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: امیر احمدنژاد ،زهرا ترک لادانی ،

کلیدواژگان: حج ، دعوت ابراهیم ، حجة‌الوداع ، لبیک ، مقام ابراهیم ،