جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مصلحت و حکمت و نقش آن‌ها در فقه

صفحه: 78تا 99

نویسندگان: محمد جواد صمیمی ،

کلیدواژگان: مصلحت ، حکمت ، ضوابط ، فقه ، حکم حکومتی ، مرجع تشخیص مصلحت ، ثبات و تغیر. ،

2

عنوان: مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان‌یافته

صفحه: 55تا 78

نویسندگان: اسدالله روحانی ،سیدحسن وحدتی شبیری ،

کلیدواژگان: جرایم سازمان‌یافته؛ حرمت؛ حکم حکومتی؛ افساد فی الارض؛ تعزیر. ،