جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تأسیس و نتایج چهل سالگی شرق شناسی آلبانیایی

صفحه: 123تا 140

نویسندگان: Prof .Dr. Feti Mehdiu ،

کلیدواژگان: کوزوو ، شرق شناسی آلبانیایی ، دانشگاه پریشتینا ،

2

عنوان: معرفی شبکه دانشگاههای کاتولیکی فعال در تبشیر با تاکید بر دو دانشگاه سنت ژوزف و روح‌القدس کَسلیک لبنان

صفحه: 159تا 192

نویسندگان: محسن گلپایگانی ،

کلیدواژگان: واتیکان ، تبشیر ، دانشگاه‌های کاتولیکی ، دانشگاه سنت ژوزف بیروت ، دانشگاه روح القدس کسلیک. ،

3

عنوان: واکاوی جنبش دانشجویی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه: 93تا 119

نویسندگان: حسن خیری ،مسعود رحمتی ،

کلیدواژگان: جنبش دانشجویی ، مقام معظم رهبری ، دانشگاه ، دانشجو ، اندیشه اجتماعی ،

4

عنوان: آرا و مبانی تفسیری آیت‌الله محمد آصف محسنی و سید احمدخان هندی

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: سید کبیر حسینی ،

کلیدواژگان: سید احمدخان هندی ، آیت‌الله محسنی ، مبانی تفسیری ، فوائد دمشقیه ، دانشگاه علیگر. ،

5

عنوان: دانشگاه مجازی المصطفی متولی آموزش زبان فارسی با رویکرد گسترش فرهنگ اسلامی- ایرانی

صفحه: 153تا 175

نویسندگان: رسول ملکیان ،حامد طهماسبی ،علی فاطمی منش ،رسول مرجانی ،

کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی ، فرهنگ اسلامی- ایرانی ، دانشگاه مجازی المصطفی ،

6

عنوان: جایگاه تألیف قلوب در سیاست های آموزشی دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

صفحه: 91تا 114

نویسندگان: فریده رضایی ،علی فاطمی منش ،شهره مختاری ،

کلیدواژگان: ‌تألیف قلوب ، سیاست های آموزشی ، دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله) ،