جستجوی پیشرفته


1

عنوان: روان‌شناسی شخصیت سالم از منظر قرآن

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: بهروز یدالله پور ،مهناز فاضلی کبریا ،

کلیدواژگان: قرآن‌ ، انسان‌ ، شخصیت سالم‌ ، روان‌شناسی. ،

2

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،