جستجوی پیشرفته


1

عنوان: روشی در بررسی منطقه‌ای دین؛ هویت در جامعه‌ی متکثر دینی هند

صفحه: 143تا 167

نویسندگان: حمید طالب ،

کلیدواژگان: هویت دینی ، جوامع متکثر دینی ، روایت ، تعامل اسلام و آیین هندو ،

2

عنوان: بررسی انگاره تواتر قرائات

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،علی‌رضا محمدی فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، تایخچه قرائات ، تواتر قرائات ، قرائت عاصم ، روایت حفص. ،

3

عنوان: جایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: احمد عابدی ،داود ترابی میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، ابوبکر بن عیاش ، روایت ، مجمع‌البیان ، تفاسیر شیعی. ،

4

عنوان: فصلنامه فرهنگی اجتماعی شمیم هدی( شماره34- بهار94)

صفحه: 1تا 72

نویسندگان:

کلیدواژگان: پند پیر فرزانه/ با سخنان رهبر لختی درنگ ، توکل و آثار آن در زندگی ، مناجات شعبانیه و منزلت عرفانی امام علی ، خودسازی ، گفتگو با خانم بوشیا کویچ ، رعایت احکام و آرامش معرفی واحد مشاوره و درمان ، زلال احکام ، سیری در آسمان مجازی ، چکیده تحقیق پایانی/ یار مهربان ، مناجات و نیایش از زبان ادبا ، بوستان فارسی ، علائم نگارشی ، اجزای جمله ، تابلوی تعلیمی ، ضرب المثل ، دل نوشته ، حکیم ملا هادی سبزواری ، نقش همسران و فرزندان در آرامش خانواده ، عناصر مهم در جهت گیری معنوی خانواده ، بررسی روایت حسن التبعل ، حجاب چتر آرامش ، هویت زن در اندیشه مقام معظم رهبری ، رعایت حق الناس و آرامش خانواده ، سلامت و آرامش زن از دیدگاه مقام معظم رهبری ، یاد یاران ، نیایش ، سلامت روانی و سلامت جسمانی ، سفر زندگی ، کودکانه ،

5

عنوان: بررسی اختلاف طرق در روایت حفص

صفحه: 61تا 84

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، روایت ، طرق خلاف ، حفص. ،

6

عنوان: حکم فقهی تعلیم حدیث *

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،حسین مولودی ،

کلیدواژگان: حدیث ، روایت ، تعلیم ، تعلیم حدیث ، حکم تعلیم حدیث ،

7

عنوان: بررسی و تحلیل سندی روایت قرآنی حفص از عاصم

صفحه: 9تا 37

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، حفص ، عاصم ، قرائت ، روایت ، شیعی بودن ،

8

عنوان: بررسی شخصیت عاصم و متفردات او به روایت حفص

صفحه: 57تا 74

نویسندگان: حمید جلیلیان ،سیف‌علی زاهدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، انفرادات عاصم ، روایت حفص ،

9

عنوان: تحلیل «روایات منتقله» در مجمع البیان با تأکید بر روایت چشمة صالح×*

صفحه: 89تا 116

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: منتقله ، روایت ، قصص ، مجمع البیان ، چشمه صالح ،

10

عنوان: جایگاه اصحاب ایرانی امام جواد (ع) در علم حدیث با تأکید بر کتب اربعه شیعه

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: اصغر منتظرالقائم ،محمدعلی چلونگر ،فرشته بوسعیدی ،

کلیدواژگان: یاران ایرانی ائمه ، امام جواد (ع) ، علم حدیث ، روایت ، کتب اربعه. ،