جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عوامل نجات در یهودیت و مسیحیت

صفحه: 159تا 184

نویسندگان: سلمان نوری ،

کلیدواژگان: نجات ، یهودیت ، مسیحیت ، ایمان ، فیض خداوند ، عمل ، روح‌القدس. ،

2

عنوان: بررسی تطور تثلیث در ادیان و ورود آن در مسیحیت

صفحه: 5تا 48

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ،

کلیدواژگان: تثلیث ، هندوییزم ، مسیحیت ، الوهیت ، روح‌القدس ، مسیح. ،