1

عنوان: سیره تربیتی امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق

صفحه: 5تا 15

نویسندگان: سید رضا هاشمی شاه‌قبادی ،

کلیدواژگان: امام سجاد(ع) ، دعای مکارم الاخلاق ، سیره‌ی تربیتی ، تربیت ، اخلاق ، روش‌‌های تربیتی. ،