جستجوی پیشرفته


1

عنوان: قاعده نفی سبیل و عضویت در سازمان‌‌های بین المللی

صفحه: 34تا 54

نویسندگان: محمد علی اخلاصی ،

کلیدواژگان: نفی سبیل ، سازمان‌‌های بین المللی ، نفی عسر و حرج ، مصلحت ، مقصد‌های شریعت. ،

2

عنوان: مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان‌یافته

صفحه: 55تا 78

نویسندگان: اسدالله روحانی ،سیدحسن وحدتی شبیری ،

کلیدواژگان: جرایم سازمان‌یافته؛ حرمت؛ حکم حکومتی؛ افساد فی الارض؛ تعزیر. ،

3

عنوان: تاثیر مدیریت ارتباطات مجازی بر اخلاق سازمانی

صفحه: 77تا 103

نویسندگان: حسن خیری ،محمد حیدری ،عباس منصورنژاد ،

کلیدواژگان: مدیریت ارتباطات مجازی ، اخلاق سازمانی ، عفت ، اعتماد ، حریم خصوصی ،

4

عنوان: وضعیت اهل بیت(ع) و شیعیان در زمان امام جواد(ع)

صفحه: 125تا 142

نویسندگان: رمضان محمدی ،محمدعلی توحیدی نیا ،

کلیدواژگان: امام جواد (ع) ، خلفای عباسی ، وضعیت شیعیان ، فرق شیعه ، سازمان وکالت ،

5

عنوان: معناشناسی سازمان با رویکرد قرآنی

صفحه: 103تا 118

نویسندگان: سید صمصام الدین قوامی ،علیرضا نوبری ،

کلیدواژگان: قرآن ، سازمان ، سازمان الهی ، معنا‌شناسی. ،

6

عنوان: پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی همسرگزینی بر اساس بهزیستی ذهنی، سازمان شخصیت و سبک‌های دلبستگی در میان دانشجویان پسر و دختر

صفحه: 69تا 91

نویسندگان: هادی سلیمی ،گیتا علیپور ،شهین تاروردی زاده ،محمدرضا نیکخواه بهرامی ،

کلیدواژگان: باورهای غیرمنطقی همسرگزینی ، بهزیستی ذهنی ، سازمان شخصیت ، سبکهای دلبستگی ،