1

عنوان: نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

صفحه: 7تا 31

نویسندگان: قاسم ابراهیمی‌پور ،سیدمحسن میری ،

کلیدواژگان: جهان اسلام ،‌ عقل عربی ، عقب‌ماندگی ، محمدعابد الجابری ، سنت و مدرنیته. ،