جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اعجاز قرآن در سنت‌های اجتماعی

صفحه: 71تا 96

نویسندگان: جواد ایروانی ،سید ابوالقاسم حسینی زیدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جامعه ، اعجاز اجتماعی ، جامعه‌شناسی ، سنت‌های اجتماعی ، قوانین اجتماعی ،

2

عنوان: رویکرد به سنت در جدال با مدرنیسم در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره)

صفحه: 27تا 50

نویسندگان: مرتضی شیرودی ،

کلیدواژگان: امام خمینی(ره) ، سنت ، مدرنیسم ، گفتمان ، انقلاب اسلامی ،

3

عنوان: اعجاز اجتماعی قرآن با تأکید بر قوانین جامعه‌شناسی

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: محمد رضا آقایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جامعه‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز اجتماعی ، جامعه ، قانون ، سنت. ،

4

عنوان: بررسی جمع قرآن پیامبر9 و امام علی7 از نگاه مستشرقان و اهل‌سنت

صفحه: 31تا 44

نویسندگان: عیسی متقی‌زاده ،باب الله محمدی نبی کندی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جمع قرآن ، پیامبر خاتم9 ، امام علی7 ، مستشرقان ، اهل سنت ،

5

عنوان: روش‌شناسی مستشرقان در تفسیر قرآن و بررسی سنّت

صفحه: 13تا 28

نویسندگان: علی رضا نوبری ،

کلیدواژگان: قرآن ، روش‌شناسی ، مستشرقان ، تفسیر قرآن ، سنت ،

6

عنوان: بررسی تحلیلی – تطبیقی آیه رفع عیسی(ع) در دیدگاه فریقین*

صفحه: 157تا 188

نویسندگان: عبدالهادی کمبار بغدادی ،

کلیدواژگان: عیسی ؛مسیحیان؛ مفسرین؛ شیعه؛ اهل سنت ،

7

عنوان: جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین*

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عبدالله علی‌نژاد ،

کلیدواژگان: جرح راوی؛ مذهب راوی؛ شیعه؛ اهل سنت. ،

8

عنوان: مسلمانان بالکان و علم دینی، میان سنّت و تجدد

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: سعید خلیل اویچ ،

کلیدواژگان: اسلام ، بالکان ، حوزه‏های علمیه ، عالمان برجسته‏ی اسلاو جنوبی ، نظام آموزش دینی سنتی و مدرن ،

9

عنوان: اصول اهل سنت

صفحه: 49تا 72

نویسندگان:

کلیدواژگان: دانش اصول ، اهل سنت ، متکلمان ، فقها ، فقه ،

10

عنوان: بررسی فقهی حیله‌های فرار از ربا

صفحه: 107تا 122

نویسندگان:

کلیدواژگان: حیله ، ربا ، فرار ، فقه شیعی ، فقه اهل سنت. ،