جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد و بررسی دیدگاه‌های گلدزیهر پیرامون سبک تفسیری شیعه

صفحه: 32تا 49

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،شهاب کاظمی ،سحر حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سبک تفسیر ، شیعه ، گلدزیهر. ،

2

عنوان: بررسی مقاله «صوم» از دایرة‌المعارف اسلام

صفحه: 117تا 135

نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم ،محمود ذوقی ،

کلیدواژگان: صوم ، روزه رمضان ، فقه شیعه. ،

3

عنوان: بررسی مقالة «تأویل از دیدگاه شیعه دوازده امامی»

صفحه: 119تا 148

نویسندگان: اعظم پویازاده ،معصومه آگاهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تأویل ، شیعه ، باطن ، تحریف ، امامت ، ولایت ، تفسیر ،

4

عنوان: تفسیر در دوران اولیه اسلام

صفحه: 191تا 216

نویسندگان: عدنان دمیرکان و رفعت آتای ،علی شریفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، اسلام ، شیعه ، مستشرقان. ،

5

عنوان: تحلیل مبانی و شیوه‌های تفسیر شیعه

صفحه: 9تا 38

نویسندگان: مایرم باراشر ،سید رضا مؤدب ،سید محمّد موسوی مقدم ،

کلیدواژگان: شیعه ،‌ تشیع ، قرآن ،‌ مفسران شیعه ، تفسیر ، تحریف‌ناپذیری ، مستشرقان. ،

6

عنوان: بررسی ادعاهای مستشرقان در مورد تحریف قرآن

صفحه: 49تا 64

نویسندگان: عیسی متقی زاده ،محمود خوران ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، تحریف ، مستشرقان ،

7

عنوان: بررسی تحلیلی – تطبیقی آیه رفع عیسی(ع) در دیدگاه فریقین*

صفحه: 157تا 188

نویسندگان: عبدالهادی کمبار بغدادی ،

کلیدواژگان: عیسی ؛مسیحیان؛ مفسرین؛ شیعه؛ اهل سنت ،

8

عنوان: جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین*

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عبدالله علی‌نژاد ،

کلیدواژگان: جرح راوی؛ مذهب راوی؛ شیعه؛ اهل سنت. ،

9

عنوان: هراس اخلاقی ره یافتی برای فهم شیعه‌هراسی

صفحه: 167تا 194

نویسندگان: سید محمد ذوالفقاری ،

کلیدواژگان: هراس اخلاقی ، اسلام‌هراسی ، شیعه‌هراسی ، اسلام ستیزی ، افکار عمومی ، رسانه. ،

10

عنوان: بررسی اجمالی قاعده الزام

صفحه: 73تا 96

نویسندگان:

کلیدواژگان: قاعده ، الزام ، غیر مسلمانان ، سنی ، شیعه ، آیات ، روایات ،