جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی دیدگاه‌های نولدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن

صفحه: 31تا 60

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،سید حسن حسینی ،

کلیدواژگان: قراءات ، رسم‌الخط ، مصحف عثمانی ، سبعةاحرف ، نولدکه ، قرآن ،

2

عنوان: طریقت بکتاشی

صفحه: 123تا 133

نویسندگان: السی یازیجی ،

کلیدواژگان: بکتاشیه ، عثمانی ،

3

عنوان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" " ادریس بدلیسی"

صفحه: 14تا 20

نویسندگان: Salih ،

کلیدواژگان: ادریس بطلیسی ، جنگ کوزوو ، عثمانی ها ،

4

عنوان: چگونگی نفوذ آلبانیایی تباران در حکومت عثمانی (2)

صفحه: 93تا 100

نویسندگان: MA. Sead Morina ،

کلیدواژگان: آلبانیایی ها ، نخست وزیران ، عثمانی ها ،

5

عنوان: نسخه های خطی فارسی در آرشیوی کوزوو

صفحه: 33تا 46

نویسندگان: Sadik Mehmeti ،

کلیدواژگان: نسخه های خطی فارسی ، آرشیوی کوزوو ، عثمانیها ،

6

عنوان: مبارزات آلبانیایی ها علیه امپراطوری عثمانی

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: Dr. Suat Zeyrek ،

کلیدواژگان: مبارزات آلبانیایی ، امپراطوری عثمانی ، آلبانی ،

7

عنوان: بررسی دیدگاه رژی بلاشر درباره قرائات قرآن

صفحه: 41تا 58

نویسندگان: مجید معارف ،

کلیدواژگان: قرآن ، اختلاف قرائات ، مصاحف صحابه ، رسم الخط عثمانی ، احرف سبعه ، قرائات هفتگانه ، ابن مجاهد ، رژی بلاشر. ،

8

عنوان: تحول دینی- اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاترک

صفحه: 123تا 145

نویسندگان: تورگوت آتام ،محمدحسن مهدوی ،

کلیدواژگان: اصلاحات ، عثمانی ، ترکیه ، آتاترک ، خلافت و دین. ،

9

عنوان: نقد دیدگاه‌ نولدکه درباره رابطه قرائات و روایات سبعه أحرف

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، نولدکه ، نزول قرآن ، مصحف عثمانی ، سبعة أحرف. ،

10

عنوان: سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: کورش صالحی ،زهرا جعفرنژاد گرو ،

کلیدواژگان: تیمور ، بیزانس ، عثمانی ، اروپا ، نبرد آنقره. ،