جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی اتحاد وجود و ماهیت در مصداق

صفحه: 39تا 57

نویسندگان: علیرضا عبداللهی ،

کلیدواژگان: وجود ، ماهیت ، اصالت ، اعتباریت ، اتحاد ، عینیت ، مصداق. ،

2

عنوان: روی‌آورد وجودشناسانه «اوصاف الهی» در اندیشه کلامی علامه حلی(ره)

صفحه: 5تا 23

نویسندگان: حسن عباسی حسین‌آبادی ،

کلیدواژگان: وجوب وجود ، صفات ، ذات ، عینیت ، سرمدیت. ،