جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تبیینی از جباریت خداوند و اختیار انسان

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان ،حسام‌الدین شریفی ،

کلیدواژگان: جبر ، توحید افعالی ، علم پیشین الهی ، اختیار ، عین ثابت. ،

2

عنوان: صور خیال انسان‌مدارانه قرآنی در شعر پروین اعتصامی

صفحه: 137تا 164

نویسندگان: دکتر محمدرضا یوسفی ،رقیه ابراهیمی شهرآباد ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، پروین اعتصامی ، انسان‌انگاری ، امور انتزاعی ، امور عینی. ،

3

عنوان: حورالعین

صفحه: 163تا 180

نویسندگان: ماهر جرار ،محمد حسن زمانی ،سرور حسینی ،

کلیدواژگان: حور ، عین ، مستشرقان ، تناقض ، جهاد ، شهادت ،

4

عنوان: بررسی اتحاد وجود و ماهیت در مصداق

صفحه: 39تا 57

نویسندگان: علیرضا عبداللهی ،

کلیدواژگان: وجود ، ماهیت ، اصالت ، اعتباریت ، اتحاد ، عینیت ، مصداق. ،

5

عنوان: امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق*

صفحه: 61تا 82

نویسندگان: علیرضا فصیحی‌زاده ،وحید صادقی ،

کلیدواژگان: انتقال ، حقوق فکری ، بیع ، مال ، عین ، حق معنوی ،

6

عنوان: روی‌آورد وجودشناسانه «اوصاف الهی» در اندیشه کلامی علامه حلی(ره)

صفحه: 5تا 23

نویسندگان: حسن عباسی حسین‌آبادی ،

کلیدواژگان: وجوب وجود ، صفات ، ذات ، عینیت ، سرمدیت. ،

7

عنوان: مسئولیت مدنی اموال بلامالک *

صفحه: 129تا 152

نویسندگان: سید محمد رضوی ،

کلیدواژگان: ضمانت ، حق عینی ، حق انتفاع ،‌ منفعت ، غصب ،