جستجوی پیشرفته


1

عنوان: قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری

صفحه: 43تا 64

نویسندگان: سید احمد میر خلیلی ،مجید محمد زاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، حقوق ، قانون‌گذاری ، اهداف و شرایط قانون‌گذار. ،

2

عنوان: مجلس شورای ملی افغانستان و صلاحیت نمایندگان

صفحه: 31تا 54

نویسندگان: غلام یحیی طاهری ،

کلیدواژگان: پارلمان ، مجلس ، شورای ملی ، وظایف ، صلاحیت ها ، قانون‌گذاری ، نظارت. ،

3

عنوان: چیستی و دلائل منطقة الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی *

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،عبدالمجید قائدی لامردی ،

کلیدواژگان: منطقة الفراغ ، قانون‌گذاری ، ولی امر ،‌ حکم الزامی ، حکم غیر الزامی ، حل تزاحم ،