جستجوی پیشرفته


1

عنوان: صور خیال انسان‌مدارانه قرآنی در شعر پروین اعتصامی

صفحه: 137تا 164

نویسندگان: دکتر محمدرضا یوسفی ،رقیه ابراهیمی شهرآباد ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، پروین اعتصامی ، انسان‌انگاری ، امور انتزاعی ، امور عینی. ،

2
3

عنوان: قرآن و عقل

صفحه: 36تا 76

نویسندگان: علی اله بداشتی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تعقل ، خدا ، تدبر ، آیات ، تفقر ، قرآن کریم ، معرفت ، زمین ،

4

عنوان: بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

صفحه: 41تا 65

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،استفان فریدریش شفر ،

کلیدواژگان: ترجمه ، آلمان ، زبان ، قرآن کریم ،

5

عنوان: نگاهی به نظریه بداء

صفحه: 53تا 70

نویسندگان: علی مدد شریفی ،

کلیدواژگان: بداء ، قضا و قدر ، علم خدا ، نسخ ، قرآن کریم. ،

6

عنوان: بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

صفحه: 85تا 110

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: المیزان ، کشاف زمخشری ، علوم ادبی ، قرآن کریم ، بررسی تطبیقی ، کاربرد. ،

7

عنوان: بررسی معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن و حجیت قرائت

صفحه: تا

نویسندگان: اکبر محمودی ،حسین علوی مهر ،

کلیدواژگان: قرائت ، قرآن کریم ، حجیت ، قرائت حفص از عاصم ، قرائت صحیح قرائات هفت‌گانه ، قراء. ،

8

عنوان: جواز ساخت بنا بر روی قبور (با تکیه ‌بر صحیحین)

صفحه: 81تا 98

نویسندگان: سید کریم حسینی ،

کلیدواژگان: قبور ، ترفیع خانه‌ها ، بقعه ، مدفن ، قرآن کریم ، صحیحین ،

9

عنوان: اسمای حسنای الهی در قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در بعد عقلانی *

صفحه: 111تا 134

نویسندگان: عباس‌علی رستمی‌نسب ،مسعود اخلاقی ،علی حمداله‌زاده‌گل ،

کلیدواژگان: تربیت عقلانی ، تربیت اسلامی ، قرآن کریم ، اسمای حسنای الهی ،

10

عنوان: تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن کریم در پژوهش‌های فریقین*

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد حسین جواهری ،عزت الله مولایی نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: اعجاز تأثیری ، تحلیل اثباتی ، قرآن کریم ، پژوهش فریقین ،