جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی خیارهای جاری در قرارداد استصناع

صفحه: 5تا 29

نویسندگان: عبدالله انصاری ،سید عباس موسویان ،

کلیدواژگان: بیع؛ قرارداد؛ استصناع؛ خیار؛ فسخ؛ قرارداد استصناع ،

2

عنوان: مسئولیت قراردادی و راه‌های جبران خسارت آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران

صفحه: 109تا 136

نویسندگان: سجاد شهباز قهفرخی ،

کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی؛ ضمان؛ جبران خسارت؛ طرق جبران خسارت؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. ،

3

عنوان: قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی *

صفحه: 34تا 89

نویسندگان: مرتضی ترابی ،

کلیدواژگان: قراداد ساخت ، بهره‌برداری و انتقال ، بوت (B.o.t) پروژه‌های عمومی ، حق ، قراردادهای جدید ، انطباق فقهی. ،

4

عنوان: زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر)

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: فاطمه رجائی ،

کلیدواژگان: خسارت قراردادی ، ارزیابی خسارت ، زمان ، مکان ، حقوق مصر. ،

5

عنوان: اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)

صفحه: 101تا 116

نویسندگان: سیده لیلا تقوی سنگدهی ،بهرام امانی چاکلی ،جمیله عباسی ،

کلیدواژگان: عصر پیامبر(ص) ، عهدنامه ، قرارداد ، اصل اقتصادی ، عدالت اقتصادی. ،

6

عنوان: تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران و مصر و بیان مبانی فقهی آن *

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: مجتبی زاهدیان ،زهرا موحدی ،

کلیدواژگان: ماهیت قرارداد لیسانس ،‌ ماهیت مجوز بهره‌برداری ، قرارداد لیسانس ، عقد اجاره در حقوق مصر ، مالکیت فکری ،