جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مجلس شورای ملی افغانستان و صلاحیت نمایندگان

صفحه: 31تا 54

نویسندگان: غلام یحیی طاهری ،

کلیدواژگان: پارلمان ، مجلس ، شورای ملی ، وظایف ، صلاحیت ها ، قانون‌گذاری ، نظارت. ،

2

عنوان: آسیب‌شناسی نقش شیعیان در پاکستان؛ با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

صفحه: 135تا 178

نویسندگان: اسماعیل باقری ،

کلیدواژگان: پاکستان ، حزب مجلس وحدت مسلمین ، شیعیان ، فرقه‌گرایی ،