جستجوی پیشرفته


1

عنوان: وظایف و مسئولیت‌های حاکم در اسلام

صفحه: 113تا 172

نویسندگان: ابراهیم کوثری ،

کلیدواژگان: اسلام ، حکومت ، جامعه ، مردم ، وظیفه ، مسئولیت ، مبانی ، حکومت اسلامی ، شیوه. ،

2

عنوان: تبیین و تحلیل فمینیسم

صفحه: 101تا 120

نویسندگان: عبدالحسین خسرو پناه ،

کلیدواژگان: فمینیسم ، زن ، طبیعت ، تکوین ، مسئولیت ، مرد ،

3

عنوان: بررسی جنون به عنوان یکی از اسباب رافع مسئولیت کیفری

صفحه: 139تا 156

نویسندگان: قنبر علی یوسفی ،

کلیدواژگان: بیمار روانی ، اختلال اراده ، نقص عقل ، جنون ، مجازات مجنون ، مسئولیت. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی قتل در فراش در فقه - امامیه و اهل سنت- و حقوق موضوعه

صفحه: 157تا 184

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: قتل عمد ، فراش ، مرد اجنبی ، فقه امامیه ، اهل سنت ، مسئولیت کیفری. ،

5

عنوان: مسئولیت جزایی طبیب در قانون افغانستان

صفحه: 185تا 198

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: طبیب ، مسئولیت جزایی ، رضایت ، بیمار ، عمل جراحی. ،

6

عنوان: فصلنامه فرهنگی اجتماعی شمیم هدی شماره 31

صفحه: 1تا 72

نویسندگان:

کلیدواژگان: حضرت علی علیه السلام آینه تمام نمای انسانیت ، نظم در اموراجتماعی زمینه ساز پرهیزکاری ، کسب برترین توشه با یاد خدا ، تقوای اعضای اعضا و جوارح ، مسئولیت پذیری تقوا و نظم ، جلوه های تقوا در سیره امام علی علیه السلام ، نظم و آثار آن در زندگی ، نظم و آثار و فواید آن ، تقوا و امنیت اجتماعی ، تقوا و نظم در زندگی بزرگان ، نظم در زندگی امام خمینی رحمت الله علیه ، تقوا و نظم در زندگی مقام معظم رهبری ، تقوا در زندگی بانو امین ، جلوه های تکمیلی زن و مرد ، چرا ازدواج ، تغییر احساس ، رضایت مندی از زندگی با معنویت و تغذیه سالم ،

7

عنوان: مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه

صفحه: 122تا 163

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی ، مسئولیت عقدی ، مسئولیت قهری ، پزشک ، فقه امامیه ،

8

عنوان: مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه(2)

صفحه: 58تا 106

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی ، مسئولیت عقدی ، مسئولیت قهری ، پزشک ، فقه امامیه ،

9

عنوان: ناتوی عربی و مهار نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا

صفحه: تا

نویسندگان: محمد دادپناه ،

کلیدواژگان: نفوذ منطقه¬ای ، احاله مسئولیت ، ارتش مشترک عربی ، شورای همکاری خلیج فارس ،

10

عنوان: رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: تقصیر کیفری ، خطای کیفری ، عنصر روانی ، بی‌احتیاطی ، بی‌مبالاتی ، مسئولیت کیفری. ،