جستجوی پیشرفته


1

عنوان: متکلمان مسیحی و معجزات پیامبر اسلام

صفحه: 45تا 59

نویسندگان: رضا برنجکار ،محمد جواد دانیالی ،

کلیدواژگان: محمد ، معجزه ، مسیحیت ، مستشرقان ،

2

عنوان: معرفی پایان‌نامه: رابطه ایمان و عقل در اسلام و مسیحیت از نگاه علامه طباطبایی و قدیس آگوستین

صفحه: 153تا 159

نویسندگان: باقر شیر علی اف ،

کلیدواژگان: ایمان ، عقل ، علامه طباطبایی(ره) ، آگوستین ، اسلام ، مسیحیت. ،

3

عنوان: عوامل نجات در یهودیت و مسیحیت

صفحه: 159تا 184

نویسندگان: سلمان نوری ،

کلیدواژگان: نجات ، یهودیت ، مسیحیت ، ایمان ، فیض خداوند ، عمل ، روح‌القدس. ،

4

عنوان: بررسی تطور تثلیث در ادیان و ورود آن در مسیحیت

صفحه: 5تا 48

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ،

کلیدواژگان: تثلیث ، هندوییزم ، مسیحیت ، الوهیت ، روح‌القدس ، مسیح. ،

5

عنوان: مسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکراین وگرجستان (بررسی استراتژی همگرایی)

صفحه: 43تا 77

نویسندگان: محمد رضا کلان فریبایی ،

کلیدواژگان: کلیسا ، کاتولیسیزم ، پروتستانتیزم ، اومانیسم ، مسیحیت ، قلمرو ، عقلانیت ، تثلیث ، ارتدوکس شرق ، اسقف اعظم ، کرملین‌ ، همگرایی ، آزادی وجدان و بحران منطقه‌ای. ،

6

عنوان: جایگاه نقد و عقل گرایی از دیدگاه قرآن

صفحه: 43تا 52

نویسندگان: Prof. Dr. Jahja Jesribi ،

کلیدواژگان: اسلام؛ ایمان؛ شک؛ عقل گرایی؛ مسیحیت؛ نقادی ،

7

عنوان: روابط دولت و کلیسا در اروپا

صفحه: 53تا 70

نویسندگان: علی بمان اقبالی زارچ ،

کلیدواژگان: دولت ، کلیسا ، مسیحیت ، انشقاق بزرگ ، جدایی قوا ، خودگردانی ، ظهور اسلام ، ساختار قضایی و سیاسی. ،

8

عنوان: چالش‌های تاریخی کلیسا در قرون وسطی

صفحه: 81تا 90

نویسندگان: عبدالله صادقی ،

کلیدواژگان: خشونت ، جنایت ، کلیسا ، مسیحیت ، قرون وسطی ، کتاب مقدس. ،

9

عنوان: ارتباط عقل و وحی در اسلام و مسیحیت

صفحه: 45تا 64

نویسندگان: غلامرضا اعوانی ،

کلیدواژگان: عقل و اسلام ، مسیحیت ، عقل جزئی ، عقل کلی ، عقل گرایی ،

10

عنوان: نقد و بررسی دیدگاه پروفسور «پاول هک» در کتاب«زمینه مشترک»

صفحه: 101تا 120

نویسندگان: جعفر مروارید ، حسن توسلی ،

کلیدواژگان: اسلام ، مسیحیت ، دموکراسی ، تکثرگرایی ، حکومت دینی ، سکولاریزم ،