جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: ایلخانان ، ممالیک ، مناسبات خارجی ، راهبرد نظامی ، راهبرد سیاسی. ،

2

عنوان: مراکز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیک

صفحه: 133تا 153

نویسندگان: سیده‌لیلا تقوی سنگدهی ،بهرام بهرامی ،رقیه منافی ،

کلیدواژگان: ممالیک بحری ، ممالیک برجی ، مراکز آموزشی. ،