1

عنوان: روان‌شناسی اجتماعی شیعیان کوفه در حادثه‌ی کربلا

صفحه: 41تا 52

نویسندگان: سید محمد جمال موسوی ،

کلیدواژگان: کوفه ، روانشناسی اجتماعی ، درماندگی آموخته شده ، هم‌نوایی اجتماعی. ،