جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی دیدگاه بلاشر و گلدزیهر پیرامون نگارش قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،محمد صادق حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اسلام9 ، کتابت قرآن ، بلاشر ، گلزیهر ،

2

عنوان: تأسیس نقط الاعراب توسط شیعه و نقش آن در صحت قرائت

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: سعید رحیمی ،مژگان میرزایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، کتابت ، ابوالاسود دوئلی ، نقط الاعراب ، نقطه‌گذاری ،