جستجوی پیشرفته


1

عنوان: فراز و فرود جریان‌های اسلامی در ترکیه معاصر و نسبت آن با انقلاب اسلامی

صفحه: 15تا 48

نویسندگان: رسول نوروزی فیروز ،

کلیدواژگان: ترکیه ، کمالیسم ، اسلام‎گرایی ، جریان‎های اسلامی ، اسلام‎گرایان سیاسی ، اسلام‎گرایان میانه‎رو ، انقلاب اسلامی ایران. ،

2

عنوان: زمینه‌های هم¬گرایی و واگرایی ترکمن‌های عراق با ترکیه قدیم و جدید، در چارچوب کمالیسم و پان¬ترکسیم

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: حسین زحمتکش ،محمـد الغبًـان ،

کلیدواژگان: ترکمن ، عراق ، ترکیه ، کمالیسم و پان‌ترکیسم. ،

3

عنوان: بررسی ماهیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی و پیامدهای فرآیند تثبیت آن در دوره حاکمیت نظام تک حزبی (1923-1950) در ترکیه

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: سید‌احمد موثقی ،محمد‌هادی مدنی ،

کلیدواژگان: نظام ارزشی مرکزی ، کمالیسم ، اسلام ، مرکز ، پیرامون. ،