جستجوی پیشرفته


1

عنوان: رویکرد به سنت در جدال با مدرنیسم در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره)

صفحه: 27تا 50

نویسندگان: مرتضی شیرودی ،

کلیدواژگان: امام خمینی(ره) ، سنت ، مدرنیسم ، گفتمان ، انقلاب اسلامی ،

2

عنوان: تحلیل گفتمان نامه‏ های پیامبر(ص) به سران سه کشور ایران، روم و حبشه

صفحه: 5تا 32

نویسندگان: سعید رضا عاملی ،سیده مریم موسویان ،

کلیدواژگان: پیامبر ، نامه ، گفتمان اسلامی ، تبلیغ ، تحلیل گفتمان ،

3

عنوان: شرق‌شناسی پست مدرن؛ زمینه‌ها و پیامدها

صفحه: 33تا 55

نویسندگان: هادی بیگی ملک آباد ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: شرق‌شناسی ، پسااستعمار گرایی ، مدرنیته ، ادوارد سعید ، پست مدرنیته ، گفتمان ،

4

عنوان: تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تأکید بر مناسبات همسرگزینی (بازنمایی الگوهای پست مدرن، تجددگرا، سنتی، درحال گذار، اسلامی)

صفحه: 9تا 42

نویسندگان: باقر ساروخانی ،امید علی احمدی ،داود صفا ،

کلیدواژگان: تحلیل گفتمان ، گفتمان خانواده ، الگوهای خانواده ، همسرگزینی ، الگوی اسلامی. ،

5

عنوان: واکاوی گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب اسلامی

صفحه: 111تا 138

نویسندگان: زینب علیزاده جورکویه ،فاطمه جان احمدی ،

کلیدواژگان: فاطمیان ، مغرب اسلامی ، گفتمان ، مهدویت ، اسماعیلیه. ،