1

عنوان: راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران *

صفحه: 7تا 34

نویسندگان: حسن آقا نظری ،احمد رضا صفا ،

کلیدواژگان: بازار سرمایه ، بورس ، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ، سهام ، املاک و مستغلات ،