جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سیر تحول خانواده ایرانی در گذر تاریخ

صفحه: 191تا 217

نویسندگان: محبوبه جوکار ،

کلیدواژگان: خانواده ایرانی ، تحول ، مدرنیته ، انتخاب همسر ، طلاق. ،

2

عنوان: بررسی و تحلیل پژوهش‌های قرآنی در عرصة بین‌المللی ISI

صفحه: 145تا 166

نویسندگان: علی اکبر خاصه ،فریبرز احمدی‌نژاد ،سلیمان حجازی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تولید علم ، علم سنجی ، ISI ، نمایه نامه¬های استنادی علوم ، ایران. ،

3

عنوان: کم و کیف روابط تجاری میان ایران و مصر، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی

صفحه: 9تا 25

نویسندگان: جرج.ت.اسکنلن ،محسن رحمتی ،

کلیدواژگان: تجارت ، فاطمیان ، سلجوقیان ، مصر ، ایران ،

4

عنوان: فراز و فرود جریان‌های اسلامی در ترکیه معاصر و نسبت آن با انقلاب اسلامی

صفحه: 15تا 48

نویسندگان: رسول نوروزی فیروز ،

کلیدواژگان: ترکیه ، کمالیسم ، اسلام‎گرایی ، جریان‎های اسلامی ، اسلام‎گرایان سیاسی ، اسلام‎گرایان میانه‎رو ، انقلاب اسلامی ایران. ،

5

عنوان: نقدی بر کتاب ژئوپلتیک شیعه

صفحه: 169تا 210

نویسندگان: سید علیرضا عالمی ،

کلیدواژگان: ژئوپلتیک ، شیعی‌گری ، روحانیت ، اقلیت‌ها ، شیعی‌گری ایرانی ، شیعی‌گری عربی. ،

6

عنوان: تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان لبنان با تاکید بر جنبش حزب الله

صفحه: 222تا 270

نویسندگان: ُسید مهدی طاهری ،

کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران ، شیعیان لبنان ، بیداری اسلامی و اسلام انقلابی. ،

7

عنوان: صوفیان و طریقت‌ها در منطقه بالکان

صفحه: 41تا 80

نویسندگان: سید محمد طاهری ـ سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: تصوف ، بالکان ، جمهوری اسلامی ایران و رقیب شناسی. ،

8

عنوان: بیداری اسلامی لیبی و افق‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

صفحه: 127تا 156

نویسندگان: علی سروش ،

کلیدواژگان: لیبی ، قبایل ، بیداری اسلامی ، غرب ، جمهوری اسلامی ایران. ،

9

عنوان: بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

صفحه: 7تا 29

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،پروین اصغری ،

کلیدواژگان: ایرانیان ، نهضت ترجمه ، تمدن اسلامی ، قرن دوم ، قرن چهارم. ،

10

عنوان: سلطنت ملک فیصل (1921-1933) و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: سجاد دادفر ،حسن زندیه ،

کلیدواژگان: عراق ، تشیع ، مراجع شیعی ، ملک فیصل و ایران. ،