جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی آیه مباهله با رویکرد تبیین فضائل اهل‌بیت^

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: حسین ساجدی ،محمدرضا سازمند ،

کلیدواژگان: مباهله؛ عظمت؛ قرآن؛ اهل‌بیت؛ شبهات؛ تطبیقی ،

2

عنوان: قرآن و زبان شناسی معاصر

صفحه: 149تا 170

نویسندگان: Prof. dr. Džemaludin Latić ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان شناسی معاصر ، زبان شناسی تطبیقی ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی روش و دیدگاه‌های علوم قرآنی مرحوم مغنیه و وهبه زحیلی در بحث مفاهیم اصول فقه * (درآینه تفاسیر «مواهب الرحمن» و «فی ظلال القرآن»)

صفحه: 47تا 68

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، مغنیه ، زحیلی ، علوم قرآنی ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران، فرانسه و لبنان

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: جبار محمدی رزینی ،

کلیدواژگان: جرم؛ مشهود؛ مطالعه تطبیقی؛ اوصاف جرم مشهود؛ ارکان جرم مشهود. ،

5

عنوان: پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «فإذا فرغت فانصب» از منظر فریقین*

صفحه: 61تا 84

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، سورۀ شرح ، آیه هفت ،متعلقات «فرغت» و «فانصب». ،

6

عنوان: بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

صفحه: 85تا 110

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: المیزان ، کشاف زمخشری ، علوم ادبی ، قرآن کریم ، بررسی تطبیقی ، کاربرد. ،

7

عنوان: فصلنامه فرهنگی اجتماعی شمیم هدی شماره 32

صفحه: 1تا 72

نویسندگان:

کلیدواژگان: نهضت آزادی بخش انسانیت ، شگفتی های آفرینش ، سیمای حضرت زهرا علیها السلام در تفاسیر اهل سنت ، تقوا مصونیت یا محدودیت ، رابطه تقوا و آزادی از منظر شهید مطهری ، وظایف و ویژگی های طلبه در عصر حاضر ، غیبت تلاش انسان ناتوان ، مصاحبه ، فضیلت زیارت عاشورا ، یادداشتی درباره فلسفه تطبیقی ، شخصیت و هویت زن مسلمان ، اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی ،نقش زن در ایجاد شادی ، تربیت دینی فرزندان ،

8

عنوان: تحلیل تطبیقی اعراف و اعرافیان با تأکید بر آیات 46 – 49 سوره اعراف

صفحه: 87تا 104

نویسندگان: عباس الهی ،

کلیدواژگان: تحلیل تطبیقی ، اعراف ، اصحاب اعراف ، بهشت ، دوزخ ،

9

عنوان: بررسی تطبیقی شأن نزول آیة56 قصص (إِنَّکَ لاتَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللّه یَهْدِی مَنْ یَشاءُ)*

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،فریده پیشوایی ،

کلیدواژگان: تفسیر تطبیقی ، آیۀ 56 قصص ، ابوطالب ، ابولهب ، ایمان. ،

10

عنوان: بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

صفحه: 103تا 126

نویسندگان: محمدجواد نوروزی ،سید احمدحسین حسینی ،

کلیدواژگان: تطبیقی ، جهاد ، قتال ، تشریعی ،