جستجوی پیشرفته


1

عنوان: راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران *

صفحه: 7تا 34

نویسندگان: حسن آقا نظری ،احمد رضا صفا ،

کلیدواژگان: بازار سرمایه ، بورس ، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ، سهام ، املاک و مستغلات ،

2

عنوان: بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران*

صفحه: 25تا 52

نویسندگان: حسن آقا نظری ،مصطفی کاظمی نجف‌آبادی ،

کلیدواژگان: بررسی فقهی ، وقف پول ، وقف النقود ، کارکردهای اقتصادی ،