جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تاثیر مدیریت ارتباطات مجازی بر اخلاق سازمانی

صفحه: 77تا 103

نویسندگان: حسن خیری ،محمد حیدری ،عباس منصورنژاد ،

کلیدواژگان: مدیریت ارتباطات مجازی ، اخلاق سازمانی ، عفت ، اعتماد ، حریم خصوصی ،

2

عنوان: واکاوی جنبش دانشجویی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه: 93تا 119

نویسندگان: حسن خیری ،مسعود رحمتی ،

کلیدواژگان: جنبش دانشجویی ، مقام معظم رهبری ، دانشگاه ، دانشجو ، اندیشه اجتماعی ،