جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مقایسه روش‌شناسی شهید صدر و ایزوتسو در جهت ارائه الگویی روش ‏شناختی درباره کشف نظریه قرآن

صفحه: 29تا 63

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،محمدعلی نظری ،

کلیدواژگان: روش‌شناسی ، معناشناسی ، واقع‌گرایی ، ایزوتسو ، شهید صدر ،

2

عنوان: الزامات نظریه‌پردازی در عرصه‌های جدید اجتماعی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله اعرافی

صفحه: 95تا 126

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،

کلیدواژگان: کلیدواژه: روش‌شناسی ، نظریه‌پردازی ، سبک زندگی ، پیشرفت ،‌ فلسفه ، ‌اخلاق ،‌ فقه ،‌ علوم انسانی ،

3

عنوان: مبانی مفاهمه در ارتباط میان فرهنگی

صفحه: 5تا 35

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،ابراهیم فیاض ،

کلیدواژگان: ارتباط میان فرهنگی ، مفاهمه ، فطرت ،

4

عنوان: تلقی از «دیگری» در اندیشه اسلامی

صفحه: 121تا 147

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،

کلیدواژگان: دیگری ، دیگران ، ¬بیگانه ، ملاک دیگری ، غریبه ، او ، آن ،